Våra konsulter

Andersson & Bydler består av självständiga konsulter i samverkan. Var och en har lång erfarenhet av arbete i linjeorganisationer som t ex VD, chef eller projektledare kombinerat med flerårig erfarenhet av ett konsultativt arbetssätt.


Vi har under åren byggt ett strukturkapital av modeller och metoder som ger oss ett gemensamt synsätt och angreppssätt på hur man genomför övergripande förändring. Tillsammans representerar vi en bred kompetens av specialistkunskaper förankrade inom olika verksamhetsområden som täcker stora delar av managementområdet.