Strategiska HR-tjänster

I olika situationer kan en organisation behöva ta in kvalificerad HR-expertis som stöd eller rådgivare. Det kan handla om att utveckla HR-funktionen, förstärka befintlig kompetens, behov av coach eller mentor, utveckla verksamheten eller lösa problem.

 

HR har idag en mer strategisk roll i verksamheten och förväntas bidra inom en rad områden så att visioner och affärsmål uppnås. Behoven av HR-kompetens kan därför skifta över tiden