Tjänster

Andersson & Bydler har erfarenhet av att medverka från design till genomförande av förändring. Vi erbjuder linjeorganisationer och staber tjänster inom följande områden:

  • Utformning, översyn och revidering av strategi och organisation
  • Affärs- och verksamhetsutveckling
  • Ekonomi- och verksamhetsstyrning
  • Förändrings- och projektledning samt förändrings- och programstöd
  • Interimchefskap – Företagsledning, HRM, IT, Kommunikation och Marknad
  • Coachning/Jobbcoachning

För att tillmötesgå behov vi mött har vi skapat abonnemang på vissa av våra tjänster, se menyn till vänster.