Våra kunder

Våra kunder finns inom privat näringsliv, kommunal- och landstingskommunal verksamhet,

statliga organisationer och intresseorganisationer i Norden. De befinner sig ofta i en situation

där en förändring är aktuell.

 

Det kan vara att:

  • anpassa verksamheten till förändringar i omvärlden
  • utarbeta nya strategier
  • förbättra företagets/organisationens styr- och ledningssystem
  • utveckla organisationen
  • bedöma risker i samband med stora investeringar
  • genomföra viktiga projekt
  • förbättra förmågan i olika avseenden

Vi nämner inte några kunder eller uppdrag utan tillåtelse. Lämpliga referenser lämnas på begäran

med berörda kunders samförstånd.