Kvalitetssäkring

Som kvalitetsinstrument för den egna verksamheten följer Andersson & Bydler kundernas benägenhet att återkomma. Med nöjda kunder som ledstjärna strävar vi alltid efter högsta kvalitet i varje del av uppdraget.

 

Grundläggande för vårt kvalitetsarbete är att:

  • vi endast rekryterar kompetenta, erfarna och ansvarstagande konsulter
  • vi har etablerat tydliga normer för hur vi inom Andersson & Bydler ska uppträda som konsulter
  • vi har ett arbetssätt och ett arbetsklimat som stödjer god kvalitet
  • vi alltid utvärderar vår konsultinsats och följer upp för att säkerställa att kunden är nöjd med vårt arbete
  • vi använder beprövade metoder som ger oss ett strukturerat arbetssätt