Historik

Andersson & Bydler har funnits sedan 1988 men namnet är relativt nytt. Namnbytet från TeamKonsult till Andersson & Bydler skedde 2006. Företaget ägs av Karl Erik Andersson.

 

Idén bakom företaget var att bilda en konsultorganisation som genom en stark och gemensam värdegrund är stabil över tiden. Andersson & Bydler skapar förutsättningar för utveckling av kundernas verksamheter såväl som för konsulterna och företaget.

 

Andersson & Bydler har nu varit verksamma i snart 25 år. Vi har över tiden utvecklat och förfinat våra metoder för förändringsarbete.