Bli en av oss

Hos oss:

  • möter du likvärdiga personer med olika förmågor och kompetenser vilket ökar dina möjligheter till intressanta uppdrag
  • kan du få hjälp i dina uppdrag och samtidigt få möjlighet att utveckla din egen kompetens
  • får du samvaro, tankeutbyte, kamratskap, respekt och stöd 
  • får du tillgång till kontor, service, verktyg, ramavtal och hjälp med att hitta rätt prisnivå 
  • blir du en fristående seniorkonsult som med stöd av nätverket ansvarar för din egen beläggning

Vi på Andersson & Bydler inspirerar varandra och ger varandra energi. Här finns utrymme för bekräftelse. Vi är generösa mot varandra och vi har kul tillsammans.

Vi förväntar oss att du utöver ansvaret för din egen beläggning också bidrar till det goda klimatet och är öppen för att ta del av och vidareutveckla vårt strukturkapital tillsammans med oss. Vi ser gärna att du positionerar dig själv och företaget Andersson & Bydler genom uppdrag, artiklar, föredrag och seminarier.

Ta kontakt med Karl Erik Andersson om du är intresserad av att veta mer om vad som krävs för att ansluta dig till oss.

 

Välkommen!