Bärande idéer

Vår inriktning är förändringar och vi stöttar kunden med utredningar och genomförandestöd. Vår erfarenhet har lärt oss att långsiktiga resultat uppnås genom att:


- Sätta resultatet i fokus
Vi prövar gärna nya tankar/vägar, men värderar alltid först förmågan hos dessa att bidra till slutresultatet.


- Respektera verksamhetskulturen
Vi värderar uppdragsgivarens kultur och drar nytta av den i arbetet med att fastställa värderingar för framtiden.


- Agera genom uppdragsgivaren
I våra uppdrag är det kunden som har ansvaret och skapar verksamheten, inte konsulten. Målsättningar och förändringar måste förankras i hela organisationen för att ge önskad effekt.

 

- Arbeta på flera nivåer
Vi arbetar på flera nivåer i organisationen. På så sätt ser vi mönster, ambitioner och även brister samt var i verksamheten dessa finns eller kan uppstå.