Deltamodellen

Andersson & Bydler AB har utvecklat ett verktyg för styrning och ledning – Deltamodellen en makromodell för management - som på övergripande (makro) nivå täcker in det som en ledare behöver tänka på. Varje steg i modellen hänger ihop med nästa steg på ett logiskt sätt. Genom att göra en logisk resa genom modellens steg mejslar man successivt fram en konsistent affärs-/verksamhetsplan.

 

Modellen lämpar sig väl för organisationer, delar av organisationer samt projekt och har tillämpats i uppdrag inom privat näringsliv, statliga, landsting och kommunala organisationer.

 

Ladda ner informationsblad