Metoder

Andersson & Bydler AB består av enbart seniorkonsulter. Våra insatser leder till resultat av betydelse långt efter att vi har lämnat uppdraget. Genom att visa respekt för kundens organisation och att samarbeta med personal på alla nivåer i kundföretaget når vi våra resultat.

Normalt arbetar vi två eller flera konsulter i samma uppdrag. Det gemensamma erfarenhetsutbytet är lärande och utvecklande. Vi samarbetar också med utomstående konsulter, samarbetspartners och forskare för att bredda våra kunskaper och ta till oss nya synsätt.

 

Vi använder oss utav en mängd kända och väletablerade metoder beroende på verksamhetsområde. Vår egen modell för makromodellering av verksamheter, Deltamodellen, utgör en del av vår gemensamma verktygslåda.