Koncept

Andersson & Bydler AB består av enbart seniorkonsulter. Våra insatser leder till resultat av betydelse långt efter att vi har lämnat uppdraget. Genom att visa respekt för kundens organisation och samarbeta med personal på alla nivåer i kundföretaget når vi våra resultat.

Normalt arbetar vi två eller flera konsulter i samma uppdrag. Det gemensamma erfarenhetsutbytet är lärande och utvecklande. Vi samarbetar också med utomstående konsulter, samarbetspartners och forskare för att bredda våra kunskaper och ta till oss nya synsätt. Vi har genomfört egna studier bland annat om politisk styrning i Sveriges kommuner samt yrkeskårers påverkan på styrning och ledning av företag/organisationer.


Vi har bland annat utvecklat/ar:
- Macro Management Modeling, ett ledarverktyg för företag och organisationer.
- Modell för utvärdering av leverantörer vid konkurrensutsättning.
- Modell för program och projektstyrning.
- Målsäkringsmetoder.
- Spelsystem, ett angreppssätt för organisationsutformning.
- Modeller för process-, resultat- och effektutvärdering samt samhällsekonomiska lönsamhetskalkyler.
- Metoder för strategiskt arbete avseende kartläggning, aktivitet och påverkan
för konkreta resultat