Andersson & Bydler är seniora managementkonsulter som stödjer i arbete med förändringsprocesser. Vi har gedigen kompetens i att analysera, planera och genomföra förändringar i företag och organisationer. Vi har kunskap, erfarenhet och metoder att göra insatser på alla nivåer i en organisation.

 

 Andersson & Bydler påstår att förändring inte har något värde förrän resultat har säkrats. Ett bestående resultat uppnås i ett nära samarbete med kundens personal och genom aktiv kompetensöverföring. Vi respekterar kundens situation och den nivå av diskretion som krävs. Att värna vår roll som rådgivare med integritet är en del av vår professionalism.

 

Andersson & Bydler har utfört uppdrag inom privat, offentlig och ideell sektor. Vi har den kompetens och erfarenhet som behövs för en lyckad förändring i allt från strategiska val till utveckling av enskilda ledare. Vi värderar sammanhanget innan vi väljer angreppssätt.